Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zngdioe z njwomyanszi badaianmi pamzoywordnpzrei na bciystyjkrh uttrniseaycweh nie ma zazcinena kloonejść liter pzry ziaspie dgenao swłoa Nzijesnawjżae jest to, żbey pzirswea i otantisa lretia była na sowim msceiju, pozołtase mogą być w ndizieałe i w dasylzm ciągu nie powinno to swzatarć pmorelóbw ze ziimeueozrnm tteksu. Djeize się tak dlteago, że nie ctayzmy wisszkytch liter w sowłie ale cłae słowa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński