Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Zdnoige z nmwsyoanzji bdmaiaani pzyeaornwpozmdri na byiscrtjkyh utasiretycwenh nie ma zzcneiana kjoośnelć leitr przy zipsaie dengao swłoa Neiwaażjznjse jset to, żeby pwzeirsa i oansitta lretia była na siwom mijescu, ptłoszoae mgoą być w ndiaełize i w dzlyasm cąigu nie pionwno to szaarwtć porebmlów ze zuneirziomem tskteu. Djieze się tak dlgteao, że nie cmatzyy wkzsctsiyh leitr w soiwłe ale cłae sołwa od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński