Tekst "normalny":
Tekst po wymieszaniu wewnętrznych liter w poszczególnych słowach:
Znodige z njmnywazsoi bdnmaaiai pzwomyrordpanezi na bkyjitsycrh uweaysteicrtnh nie ma zneicnzaa kjśoeolnć leitr pzry zsapiie degnao słwoa Nżjiazwjnseae jest to, żbey psrzwiea i oatsntia ltiera błya na soiwm mjciseu, płooaztse mgoą być w niiałzdee i w dlazysm cąigu nie pinowno to stwazarć pmoelórbw ze znmzieeuirom ttseku. Dijeze się tak dlgeato, że nie cytazmy wtsyzckish lietr w swłoie ale cłae swoła od rzau.Wykonanie: Błażej Kwidziński